26.06 MA
 
08:00
 
Schoulsportdag vun der Nelly Stein Schoul, 3 Atelien um 8:20, 9:25 an 10:30
01.07 DI
 
09:00
 
Marche Gourmande 2018
06.07 VE
 
19:00
 
Assemblée Générale Ordinaire
24.08 VE
 
09:00
 
Grillades chez Cactus Kayl par le HBC Schifflange
25.08 SA
 
09:00
 
Grillades chez Cactus Kayl par le HBC Schifflange
30.09 DI
 
16:00
 
Moudendefilé 2018 vum HBC Schëffleng
13.10 SA
 
19:00
 
Haxendeeg 2018
14.10 DI
 
11:00
 
Haxendeeg 2018