25.06 MA
 
08:00
 
Schoulsportdag vun der Nelly Stein Schoul
12.07 VE
 
19:00
 
Assemblée Générale ordinaire
23.08 VE
 
__:__
 
Grillades HBCS Cactus Kayl
24.08 SA
 
__:__
 
Grillades HBCS Cactus Kayl
28.09 SA
 
19:00
 
HAXENDEEG 2019 vum HBC Schëffleng
29.09 DI
 
11:00
 
HAXENDEEG 2019 vum HBC Schëffleng
26.10 SA
 
08:00
 
FLOUMART organisé par le HBCS
28.11 JE
 
19:00
 
Quizowend organisé par le HBCS
13.12 VE
 
19:00
 
Fête de fin d'année du HBCS
20.03 VE
 
19:00
 
Soirée Scampis organisée par le HBCS
22.03 DI
 
16:00
 
Moudendéfié 2020 organisé par le HBCS